Anasayfa      İletişim               
 
REÇETELERİN FARMAİNBOX'A KAYIT EDİLMESİ HAKKINDA
  

BİLİNDİĞİ ÜZERE SGK İLAÇ ALIM PROTOKOLÜNÜN EK-4 LİSTESİNDE BULUNAN GRUPLARA AİT REÇETELER FARMAİNBOX PROGRAMINA KAYIT EDİLMEKTE, KAYIT SONUCU OLUŞAN LİSTELERİN ECZACI ODASINA ONAYLATILMASINDAN SONRA KURUMA TESLİMİ YAPILMAKTADIR.

01 EKİM 2014 TARIHİNDE TEB TARAFINDAN YAPILAN DUYURUDA AİDAT VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI BORCU OLAN ÜYELERİMİZİN BORCUNU ÖDEMEMELERİ HALİNDE FARMAİNBOX PROGRAMINAGİREMEYECEKLERİ BELİRTİLMİŞTİ.

Devamını oku...
 
GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ TARAFINDAN İSTENEN KAYIT VE ONAY BELGESİ
  

Meslektaşlarımız tarafından odamıza ulaşan bilgilerden, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin eczanelere "13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yaptığı anlaşıldığı; ancak eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhsatnamelerinin Sağlık Bakanlığınca düzenlenmesi ve bu ruhsatname dışında faaliyetine başlamak ve sürdürmek için başkaca bir belgeye ve izne 6197 sayılı Yasa gereği ihtiyaç duymamaları, özel mevzuatları gereğince münhasıran Sağlık Bakanlığı gözetim ve denetiminde faaliyet sürdürmeleri, verilen hizmetin niteliği gereği denetim ve gözetimlerinin de yeterli ve yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi zorunluluklarının göz önünde bulundurularak serbest eczacıların, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde "Kayıt ve Onay Belgesi" almalarının zorunlu olmadığı hususu bildirilmişti.

Devamını oku...
 
2014/29 SAYILI " SAĞLIK KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİ "KONULU GENELGE HK.
  

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından iletilen 02.10.2014 tarih ve 23642684 sayılı yazı ile,

Devamını oku...
 
22.10.2014 TARIH VE 29153 SAYILI RG'DE SGK SAĞLIK UYGULAMA TEBLIĞINDE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR TEBLIĞ YAYIMLANMIŞTIR.
  

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 14.10.2014 tarih ve 29145 sayılı Resmi Gazete'de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.


Tebliğ değişiklik metni ekte iletilmekte olup, tüm meslektaşlarımıza duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ  
 

Tebliğ metni için tıklayınız.

 
PROBİYOTİK, PREBİYOTİK VE FONKSİYONEL GIDALAR KONULU EĞİTİM TOPLANTISI
  

Odamız Eğitim Araştırma Komisyonu  Mamsel İlaç San ve Tic A.Ş desteğiyle “PROBİYOTİK, PREBİYOTİK ve FONKSİYONEL GIDALAR”  konulu bir eğitim toplantısı düzenlemiştir.

Devamını oku...
 
ECZANE DENETİMLERİ HAKKINDA
  

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

11.07.2014 tarih ve 2560 sayılı yazımızla,

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik' in 25 inci maddesinin 2 inci fıkrasında yer alan "Eczanelerin sadece görülebilir cephelerinden birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur." hükmü uyarınca eczanelere yapılan denetimlerde çift cephede yer alan levhaların söz konusu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi için verilecek süre hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görüşü talep edilmiştir.

Devamını oku...
 
2014 YILI 4.DÖNEM İLK DEFA VE YENIDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI (ECZACI VE DIŞ TABIPLERI İLE EMEKLI OLAN TABIP VE UZMAN TABIPLER DAHIL)
  

T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 Yılı 4.Dönem İlk Defa ve Yeniden Açıktan Atama Kurası (Eczacı Ve Diş Tabipleri İle Emekli Olan Tabip Ve Uzman Tabipler Dahil) Duyurusu yayınlanmıştır.

Devamını oku...
 
SGK TARAFINDAN FATURA ÖDEMELERINDE YAPILAN HAKSIZ KESINTILER HAKKINDA
  

Birliğimize Eczacı Odalarımızdan yapılan müracaatlarda 16.09.2014 tarihinde banka hesaplarına yatırılmış olan Haziran 2014 SGK fatura bedellerinin birçok eczacının hesabına eksik yatırdığının tespit edilmesi üzerine Kurum ile irtibata geçildiği, sonrasında Kurumun yapmış olduğu kontroller neticesinde haksız yere yapılan bu kesintilerin Eylül ayı sonuna kadar eczacıların hesaplarına aktarıldığı,

Devamını oku...
 
DANIŞTAY KARARININ UYGULANMASI HAKKINDA
  

BİLİNDİĞİ ÜZERE DANIŞTAY ONBEŞİNCİ DAİRESİNİN KARARI İLE ;

Devamını oku...
 
"EFSANELERE İNANMIYORUZ, GERÇEK TEDAVİYİ KONUŞUYORUZ" KONULU EĞİTİM TOPLANTISI
  

23 EKİM 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 19:00 ‘ DA AKRA BARUT HOTELANTALYA ‘ DA YAPILACAK OLAN EĞİTİM TOPLANTISINA TÜM MESLEKTAŞLARIMIZ DAVETLİDİR.

İLGİLENEN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE SUNULUR.

Devamını oku...
 
« BaşlangıçÖnceki12345678910SonrakiSon »

Sayfa 1 - 170